MURATI PUIT

Murati Puit OÜ tegeleb pikaajalise metsakasvatuse ning metsamajandamisega. Aastate jooksul on Murati Puit OÜ majandanud heaperemehelikult Lõuna-Eesti metsasid, teostades lisaks uuendusraiele ka hästi läbimõeldud hooldusraieid. Lisaks sellele keskendutakse ka uue ja kvaliteetse metsapõlve kasvatamisele. Murati Puit OÜ on uuendab iga aasta tuhaneid hektareid, istutades ja külvates kvaliteetset Eesti metsakultiveerimis materjali.

METSARAIE

Kasvava metsa raieõigust saab metsaomanik müüa mitmel moel

Sortimendi põhine hinnapakkumine

Selline viis võimaldab metsaomanikul turustada enda metsast materjali parima hinnaga ning täpselt sellises koguses nagu on metsamajanduslikust seisukohast vajalik või hetkel on kokku lepitud. Eelnevalt on metsaomanikule tutvustatud kokkuostuhindasid, tööde kulutusi ning metsamajandamiskava põhjal saab hinnata metsamaterjali kogust. Sortimendi põhine raieõiguse müük võimaldab metsaomanikul oma metsast   saada talle õigusega kuuluvat hinda tegeliku mahu eest.

 

Fikseeritud hinnaga kasvava metsa raieõiguse müük

Fikseeritud hinna ehk “potihinnaga” raieõiguse müük on küll mugav lahendus, kuid alati ei taga see omanikule maksimaalset rahalist tulu.  Lisaks sellele on oht, et metsas viiakse läbi küll metsateatise ulatuses lubatud raie, kuid reaalset olukorda hinnates oleks võinud raie maht jääda väiksemaks.
Murati Puit OÜ võimaldab omanikul müüa kasvava metsa raieõigust eelnimetatud viisidel, kuid  90 % meie tehingutest on sortimendi põhine raieõiguse müük.

METSAKASVATUS

Jätkusuutliku metsamajanduse juurde käib ka hästi läbimõeldud metsakasvatus. Selle all mõistame õigeaegset ja läbimõeldud uuendusraiet, hooldusraieid ning uue metsapõlve loomist.
Juba enne raiet kooskõlastame omanikuga metsa uuendamise plaanid. See hõlmab kõike alustades sobiliku puuliigi valimisega kuni metsakultuuri hooldamise plaanideni.

TEHTUD TÖÖD

KONTAKT

Tartu

Ropkamõisa 10, ruum 159 ( siseõu)
Tartu linn

Telefon: (+372) 5657 7696

E-post: info@murati.ee

Murati

Viinaoru talu, Murati küla, Haanja vald, 65174

Telefon: (+372) 5657 7696

E-post: info@murati.ee